Szkółka Roślin
Bonsai

Wilanowska 246,
Słomczyn /k. Konstancin-Jeziorna

Uzyskanie doskonałej formy bonsai to rezultat wieloletniej pielęgnacji, niekiedy kilku pokoleń ogrodników. Do uprawy wybiera się gatunki drzew i krzewów o zdrewniałych pędach. Najbardziej cenione są bonsai z drzew długowiecznych, jak sosny , cisy , świerki , jałowce , buki ,graby Najmniej natomiast ceni się krótko żyjące gatunki roślin.

W sztuce bonsai wyróżnia się liczne style, według których kształtowane jest drzewko, różniące się głównie kształtem pnia i pochyleniem do doniczki.
Drzewko bonsai nigdy nie jest „skończone” – jest ono żywą rośliną, wymagającą stałej pielęgnacji, polegającej nie tylko na podlewaniu i nawożeniu, lecz również na dbaniu o skarłowaciały kształt rośliny poprzez używanie technik mechanicznych. Drzewko jest więc przycinane, pędy uszczykiwane, a gałęzie owijane drutem, aby zachowały nadany im kształt.

Bardzo często sztuce bonsai towarzyszą kompozycyjnie dodatkowe elementy np. drobne rośliny lub kamienie. Umiejętność tworzenia takich ekspozycji zyskała rangę osobnych dziedzin: kusamono i suiseki.

Tworzenie „krajobrazów na tacy”, nazywanych saikei („żyjący krajobraz”), jest specyficzną formą bonsai, wykorzystującą skały, trawy, mchy, piaski oraz żywe drzewa.. Przy starannym doborze roślin i zachowaniu proporcji można uzyskać precyzyjne odtworzenie krajobrazu ..

zdjecia-ulotka-2015-199

zdjecia-ulotka-2015-202

zdjecia-ulotka-2015-203

zdjecia-ulotka-2015-204

zdjecia-ulotka-2015-205

zdjecia-ulotka-2015-206

zdjecia-ulotka-2015-207

zdjecia-ulotka-2015-208

zdjecia-ulotka-2015-209

zdjecia-ulotka-2015-209a

zdjecia-ulotka-2015-223

zdjecia-ulotka-2015-228a

zdjecia-ulotka-2015-233

zdjecia-ulotka-2015-257